PROSJEKT ANSVARSOMRÅDER

Våren 2022 jobba vi med å definere ansvarsområda i Ørsta Frikyrkje.
Målet er å ha ein ansvarleg person for kvart ansvarsområde som kan danne ei "styringsgruppe" i kyrkjelyden frå hausten 2022.

Har du innspel til dette arbeidet? Du er velkomen til å delta på vårens møtepunkt, eller du kan sende ein epost til: pastor.orsta@frikyrkja.no


Vi tek utgangspunkt i desse ansvarsområda:

 • GUDSTENESTELIV OG ANDELEG FELLESSKAP (Eldsteråd)
 • VERTSKAP OG ARRANGEMENT (Diakonråd)
 • VEDLIKEHALD OG UTVIKLING AV BYGG (Diakonråd)
 • ØKONOMI, INNSAMLING OG GJEVARTENESTE (Diakonråd)
 • MUSIKK, LYD OG BILETE (Diakonråd)
 • OMSORG OG BESØKSTENESTE (Diakonråd)
 • BARN OG UNGE I ØRSTA (FriBU Ørsta)


Slik ser vi for oss prosessen:

 1. Vi byrja prosessen på årsmøtet 3.mars 2022. Oppsummering av arbeidet vi gjorde finn du her.
 2. Utover våren vert det faste møtepunkt der vi jobbar vidare med å definere dei ulike ansvarsområda. Referat frå arbeidsmøta våren 2022
  1. Gudsteneste og andeleg fellesskap 24.mars kl.19-21
  2. Arrangement og vertskap 31.mars kl.19-21
  3. Lyd, musikk og bilete 7.april kl.19-21
  4. Vedlikehald og utvikling av bygg 28.april kl.19-21
  5. Barn og unge i Ørsta 5.mai kl.19-21
  6. Økonomi + Omsorg  19.mai kl.19-21
 3. Mot sommaren ynskjer vi å ha klar ein person som vil vere ansvarleg for kvart ansvarsområde. Forslag til organisering av leiinga i Ørsta Frikyrkje hausten 2022.  
  1. Gudsteneste og andeleg fellesskap ansvarleg: Elin Krøvel-Velle (2år)
  2. Arrangement og vertskap ansvarleg: Solveig Grimstad
  3. Vedlikehald og utvikling av bygg ansvarleg: Olav Johan Lystad
  4. Barn og Unge i Ørsta Frikyrkje ansvarleg:
  5. Økonomi ansvarleg:
 4. Hausten 2022 går dei ansvarlege for kvart ansvarsområde i gong med jevnlege samarbeidsmøter.
  Desse ansvarspersonane utgjer no, saman med eldsterådet, leiinga i Ørsta Frikyrkje.
 5. Vidare brukar vi 1-2 kyrkjelydsmøter i året til idemyldring og samtale om ansvarsområda.
Powered by Cornerstone