Tru i kvardagen

Gud er ein Gud for alle dagar og for alle situasjonar. Då er og trua vår noko vi tek med oss i kvardagen. Korleis kan ei kvardagstru sjå ut?

Det finst monge måtar å ha med seg trua i kvardagen, og vi har alle våre eigne måtar å praktisere tru.
Nokre praksisar er medvetne, medan andre er meir automatiserte og innarbeida. Nokre praksisar krever konsentrasjon og øving, medan andre "sit i ryggmargen".

Korleis praktiserar du trua di? Og korleis er trua di synleg i ditt liv?
Ørsta Frikyrkje ønsker å vere ei kyrkje som gjev påfyll og inspirasjon, slik at menneska som kjem til kyrkja tar med seg trua i kvardagen, slik at dei kan vere lys og salt for menneska i Ørsta.

 

Powered by Cornerstone