Talar

Velkomen til å dykke ned i Guds livgjevande ord!

Her finn du lydfiler frå talane under "koronasituasjonen" og taleseriane vi har hatt i Ørsta frikyrkje dei siste åra. Frå taleseriane finn du òg samandrag på papir med utfordring til eigenrefleksjon og spørsmål til samtale i mindre grupper. Nokre av seriane har berre det skriftlege materialet, men det vil vere mogeleg å gå i djupna på dei aktuelle tema gjennom det som ligg føre.

Reformasjonsjubileum: Frelsa er ikkje til sals
Reformasjonsjubileum: Mennesket er ikkje til sals
Følg meg - eller? Del 4: Når etterfølging kostar
2017-05-07
Følg meg - eller? Del 4: Når etterfølging kostar
Det er vanskeleg for oss å halde saman orda om at vi ikkje kan gjere noko for å bli frelst, det er Guds gåve. Og at han utfordrar oss på korleis vi lever liva våre når vi ynskjer å følge han.
Hør her
Følg meg - eller? Del 3: Hyrdingar og andelege foreldre
2017-04-30
Følg meg - eller? Del 3: Hyrdingar og andelege foreldre
Har vi plassert oss slik at vi investerar trua og livet vårt i ein eller nokre få personar så dei kan veksa i trua si?
Hør her
Følg meg - eller? Del 2: Gud elskar både deg og naboen din
2017-04-02
Følg meg - eller? Del 2: Gud elskar både deg og naboen din
Gud elskar fordi han er kjærleik. Ingenting kan vel vere betre enn å bli elska av ein som elskar slik Gud elskar.
Hør her
1 - 5 av 6
Powered by Cornerstone