Velkomen til Ørsta frikyrkje

Ein open fellesskap som vil gjere Jesus synleg
og vere Jesu hender og føter i Ørsta.
Ei levande og inkluderande kyrkje,
ei disippelgjerande kyrkje og ei misjonerande kyrkje.

Les meir

PROSJEKT ANSVARSOMRÅDER

Kva ansvarsområder har vi i kyrkjelyden, og kva ynskjer vi for desse ansvarsområda?
Våren 2022 nyttar vi til prosjektarbeid om dette.
Har du innspel til dette arbeidet er du velkomen til å delta.

Les meir

Ei bøn, ein song, bibellesing eller ei andaktsbok. Gode gjerningar og omtanke for medmenneske. Ei teneste i kyrkjelyden. Tips og idear til kvardagstru.
Les mer
Gud er ein Gud for alle dagar og for alle situasjonar. Då er og trua vår noko vi tek med oss i kvardagen. Korleis kan ei kvardagstru sjå ut?
Les mer
Dei som kjem etter oss, vår barn og barnebarn, har oss som førebilete i tru og liv. Tru kan ikkje lærast, tru smittar.
Les mer
Powered by Cornerstone