Velkomen til Ørsta frikyrkje

Ein open fellesskap som vil gjere Jesus synleg
og vere Jesu hender og føter i Ørsta.
Ei levande og inkluderande kyrkje,
ei disippelgjerande kyrkje og ei misjonerande kyrkje.

Les meir

PROSJEKT ANSVARSOMRÅDER

Kva ansvarsområder har vi i kyrkjelyden, og kva ynskjer vi for desse ansvarsområda?
Våren 2022 nyttar vi til prosjektarbeid om dette.
Har du innspel til dette arbeidet er du velkomen til å delta.

Les meir

Ei bøn, ein song, bibellesing eller ei andaktsbok. Gode gjerningar og omtanke for medmenneske. Ei teneste i kyrkjelyden. Tips og idear til kvardagstru.
Les mer
Dei som kjem etter oss, vår barn og barnebarn, har oss som førebilete i tru og liv. Tru kan ikkje lærast, tru smittar.
Les mer
Gud er ein Gud for alle dagar og for alle situasjonar. Då er og trua vår noko vi tek med oss i kvardagen. Korleis kan ei kvardagstru sjå ut?
Les mer
Powered by Cornerstone