Velkomen til Ørsta frikyrkje

"Velsigna er du når du går inn,
og velsigna er du når du går ut"

5.Mosebok 28,6

Les meir

Treng du å vite når du har ansvar, eller om kyrkja er ledig for utleige?
Sjå vår aktivitetsplan

Kyrkjelydshelg til Kjeldsund 16.-17.september 2023

Ei bøn, ein song, bibellesing eller ei andaktsbok. Gode gjerningar og omtanke for medmenneske. Ei teneste i kyrkjelyden. Tips og idear til kvardagstru.
Les mer
Dei som kjem etter oss, vår barn og barnebarn, har oss som førebilete i tru og liv. Tru kan ikkje lærast, tru smittar.
Les mer
Gud er ein Gud for alle dagar og for alle situasjonar. Då er og trua vår noko vi tek med oss i kvardagen. Korleis kan ei kvardagstru sjå ut?
Les mer
Powered by Cornerstone