KYRKJELYDSHELG TIL KJELDSUND 7.-8.9.24

Prisar:
Vaksen Fullpensjon  2 dagar med overnatting            kr 1 600,-
Vaksen Fullpensjon pr.dag                                          kr 600,-
Barn 4-12 år Fullpensjon 2 dagar med overnatting     kr 800,-
Barn 4-12år Fullpensjon pr.dag                                   kr 300,-
Barn 0-3   år                                                                GRATIS
Bobil/telt                                                                      kr 150,-
Vaksen, middag søndag                                             kr 300,-
Barn 4-12år, middag søndag                                      kr 100,-
Maks pris pr. familie                                                 kr 3 500,-

Vi vil gjerne ha med flest mogleg på tur.
Er det fortsatt mykje å betale, er det mogleg å få helga gratis.  Dette opplyser  du enkelt om i påmeldinga. Faktura for helga vert sendt direkte frå påmeldingssida, og berre pastor har tilgang til oversikt over kven som betaler kva.

Barn og familiar får god pris på helga sponsa av FriBUgruppa «SPIRE – familiearbeid i Ørsta Frikyrkje». Vi ber om at dei familiane som kan betalar medlemskontingent (50kr pr barn) til SPIRE. Samtykkeskjema og betalingsinformasjon for medlemskontingent vert utdelt ved ankomst.

Lenke til påmelding

Påmeldingsfrist: 1.9.24 Kl.24.00

Har du spørsmål? Ta kontakt med Eli Hatlen pastor.orsta@frikyrkja.no/48090157

Overnatting - Dei som vil overnatte får rom tilpassa familiestørrelse. Gje beskjed om de har spesielle behov eller ønske, så prøver vi å imøtekome desse. Det er mogleg å overnatte i bubil/campingvogn/telt. De har då tilgang på sanitæranlegg i eit av bygga.

Vi ønsker at det skal vere stor fleksibilitet når det kjem til kva du kan/ønsker å delta på, det er derfor mogleg å delta utan overnatting. Vi oppmodar likevel alle til å delta på mest mogleg av programmet. Ei kyrkjelydshelg er viktig for relasjonane i kyrkja vår, vi vert kjent på ein annan måte når vi er saman over lengre tid.

Mat – Vi får servert 3 måltid pr.dag. Deltek du berre på dagtid må du betale for fullpensjon sjølv om du ikkje er med på alle måltida. Gje beskjed om du treng tilpassa diett.

Program:

Laurdag 7.
Kl.10.00           Innkvarteringa opnar
Kl.11.00           Velkomstmøte i møtesalen

Kl.11.30           Bli kjent / forarbeid prosjektarbeid
Kl.12.30           Lunsj i hovedhuset
Kl.13.30           Prosjektarbeid
Kl.16.00           Middag i hovedhuset
Kl.16.30           Fritid (Uteleik, drøs over  ein kaffikopp i sola, ein rusletur på turstien, eller kanskje ein fotballkamp?)
Kl.18.30           Kveldsmat i hovedhuset
Kl.19.30           Leik og moro i møtesalen for alle aldrar saman
Kl.21-21.30     Stilletid og bøn i møterommet i hovedhuset

Søndag 8.
Kl.08-10.00     Frukost
Kl.10.00           Ord for dagen i møtesalen
Kl.10.30           Gudstenesteverkstad i møtesalen
Kl.12.00           Lunsj i hovedhuset
Kl.13.00           Gudsteneste i møtesalen
Kl.14.00           Kyrkjekaffi og misjonstivoli  
Kl.16.00           Middag
Kl.17.00           Slutt

Det kan kome små endringar i programmet.

Leik og moro for alle aldrar saman – Laurdag kveld samlast vi til leik og moro i møtesalen. Ta gjerne med noko godt å ete som vi kan dele på. Har du ein kjekk leik, konkurranse eller sketsj som du vil ha? Gje beskjed til Eli Hatlen før middag laurdag.

Prosjektarbeid – Det er kjekt å samarbeide på tvers av generasjonar og familiar. Vi deler i grupper som får utdelt eit praktisk prosjekt som dei skal løyse. Tema: «Misjonstivoli»

Misjonstivoli – I prosjektarbeidet på laurdag utfordrer vi gruppene til å vere kreative og lage ein eller fleire postar til Misjonstivoliet. Det kan til dømes vere ein aktivitet, noko de har laga, velværetenester som fotbad, massasje eller ansiktsmaske. Det vert seld eigen misjonsvaluta som kan nyttast på det ulike postane. Alle inntekter går til misjonsarbeidet til Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Kjeldsund leirstad – Kjeldsund ligg idyllisk til mellom små holmar og skjær på Gurskøya i Herøy kommune. Det tar ca. 35 minutter å kjøre fra Ørsta. Kjør Eiksundsambandet og ta mot Myrvåg i rundkjøringa på Garnes. Ved Myrvåg tek du av mot Leikong/Larsnes og køyrer opp ein kort bakke før du ser skilt og avkjørsle til Kjeldsund på venstre side av vegen.

Kjeldsund er eigd av NMS og har mykje aktivitet gjennom året. Det er ein flott stad med variert aktivitetstilbod. Her er ulike båtar, zipline i hagen, diskgolfbane og fotballbane, og fine turstier.

Vi søv i hovudsak i hovudhuset, der finn du og matsalen og eit lite møterom som vi disponerer. Møtesalen ligg i eit eige hus, her er sanitæranlegg i kjellaren for dei som campar.

KYRKJELYDSHELG TIL KJELDSUND 7.-8.9.24

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone