Gudstenester

Velkomen til gudsteneste i Ørsta frikyrkje

Vi feirar gudsteneste kvar søndag. Ørsta frikyrkje er ei songglad kyrkjelyd, til glede for alle som deltek. Vi har valt ei rytme i samlingane våre, der dei tre fyrste søndagane i månaden fylgjer mønsteret;
Fyrste søndag i månaden feirar vi nattverd.
Andre søndag i månaden har vi familiegudsteneste.
Tredje søndag i månaden vekslar vi mellom gudsteneste på formiddagen eller ein enklare samling på kvelden

Så blir det annleis rundt høgtidene.
Dei fleste søndagane er det søndagsskule, du finn informasjon om det i kalenderen vår.
 

Powered by Cornerstone