Gudstenester

Du er velkomen til gudsteneste i Ørsta Frikyrkje

Det er alltid kyrkjekaffi i kjellaren etter gudstenestene.
Søndagsskulen deltek på første del av gudstenesten og går til eiga samling før tekstlesinga.

Følg med på kalenderen vår for å finne ut kva som skjer.

Nattverdsgudsteneste består av song, bøn, preike, tekstlesing og nattverd.
Barna kan vere med på nettverden før dei går ned i kjellaren til søndagsskule.
Vi brukar fleire liturgiske ledd i gudstenesta.

Generasjonsgudsteneste består av litt ulike element frå gang til gang. Det er ofte kreativ formidling, leik, song og bønn.
Generasjonsgudstenestene passar for alle aldrar. Kvar gudsteneste har eit tema som går som ein raud tråd gjennom alle delane.

English service is our international service. We use the same liturgy as in our norwegian services, but all words and songs are english.

 

 

Powered by Cornerstone