Gje til kyrkja

Gjevarteneste er ei gåve både til den einskilde og til kyrkjelyden. Du får vere med å gje attende til Guds rike av alt det han har gjeve oss.

Kyrkjelyden sitt kontonr er: 3992.30.04630

Vipps-nummer 98513

Du kan gje kontantar på gudstenester og andre arrangement.

Det er eit mål for kyrkjelyden å dekke kostnadar til drift gjennom fast gjevarteneste. Om du vil opprette eller auke fast gjevarteneste kan du ta kontakt med vår rekneskapsførar Geir Høydalsvik geir(a)reknehuset.no  900 49 019

Tal frå rekneskapen for 2023:
Fast gjevarteneste: 500 000kr
Driftsutgifter: -1 600 000kr
Inntekter: 1 520 000kr

Kollekt: 172 000kr
Prosjekt ta i eit tak: 110 000kr
Offerdagar: 160 000kr
Julemesse: 85 000kr

Bidrag til fellesarbeidet i DELF: - 160 000kr
Bidrag til Misjonsarbeidet i DELF: - 90 000kr
Momskompensasjon, tilskot frå utviklingsfondet og skatterefusjon frå kommune: 350 000kr

Powered by Cornerstone