Gje til kyrkja

Gjevarteneste er ei gåve både til den einskilde og til kyrkjelyden. Du får vere med å gje attende til Guds rike av alt det han har gjeve oss.

Kyrkjelyden sitt kontonr er: 3992.30.04630

Vipps-nummer 98513

Du kan gje kontantar på gudstenester og andre arrangement.

Gje til kyrkja
Powered by Cornerstone