Vår visjon

Velsigna er du når du går inn, og velsigna er du når du går ut.

Velsigna er du når du går inn,
og velsigna er du når du går ut.

Vi har funne visjonen vår i 5.Mosebok 28. Der står den innimellom mange andre flotte velsigningar. Vi trur at det beste vi menneske kan oppleve er å leve i Guds velsigning. Vi ønsker at Ørsta Frikyrkje skal være ein stad der du opplever å verte velsigna når du kjem inn, og at velsigninga du får og vert med deg ut i kvardagen slik at du kan vere til velsigning for andre.

Kva tenkjer du om denne visjonen?
Og korleis kan du vere med å gje den retning og innhald?

Her har du fleire flotte velsigningar du kan be over deg sjølv og andre:

"Herren velsigne deg og vare deg!
Herren la sitt andlet lyse over deg og vere deg nådig!
Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred!"

(Den aronittiske velsigninga, 4.Mosebok 6, 24-26)

"Velsign oss Gud Fader.
Velsign oss Guds Son.
Velsign oss du Heilage Ande. Amen."

"Må din vei komme deg i møte,
vinden alltid være bak din rygg,
solens lys leke på ditt kinn,
regnet falle vennlig mot din jord.
Og må Guds gode hånd
verne om deg
til vi møtes
igjen."

(Velsignelse ved reisestart/Keltisk velsignelse)

"Må Gud være foran deg og vise deg den rette veg.
Må Gud være nær deg og legge armene sine rundt deg.
Må Gud være bak deg og bevare deg mot alle mørke makter.
Må Gud være under deg og ta i mot deg når du faller.
Må Gud være i deg og trøste deg når du er bedrøvet.
Må Han være omkring deg og beskytte deg når du er redd.
Må Han være over deg som solen på himmelen-
og velsigne deg med all sin kraft.
Amen"

(Velsignelse fra det 4.århundre)

"The Lord bless you And keep you Make His face shine upon you And be gracious to you The Lord turn His Face toward you And give you peace

May His favor be upon you And a thousand generations And your family and your children And their children, and their children May His presence go before you And behind you, and beside you All around you, and within you He is with you, He is with you

In the morning, in the evening In your coming, and your going In your weeping, and rejoicing He is for you, He is for you"

(The Blessing)

Powered by Cornerstone