Bøn

Vi samlast til bøn annakvar veke på dagtid. Her deler vi bøneemne og ber for det som ligg oss på hjartet både for kyrkjelyden, for lokalsamfunnet vårt, for misjon og for menneske og saker vi er opptekne av.
Du er hjarteleg velkomen til å vera ein del av fellesskapen.

Vi samlast i peisestova annankvar torsdag kl 13-14

Det vert laga ein bønnefoldar for felles bønnemner i kyrkjelyden. Denne bønnefoldaren kjem ny kvar månad.

Våren 24 ønsker vi å bruke i bønn for menneske i vår nærleik. Som disippelen Andreas vil vi frimodig invitere med oss nye menneske inn i fellesskapet. Heilt konkret oppmodar vi deg til å velge deg 3-5 personar som du ber spesielt for denne våren. Nytt høvet når du får det, til å invitere vedkomande med til kyrkje. Heimegrupper, eller Alphakurset vi planlegg hausten 24, er ein fin start og inngang til kyrkja.


 

Powered by Cornerstone