ÅRSMØTEFEST 2024

DU ER INVITERT TIL ÅRSFEST i Ørsta Frikyrkje!

Generasjonsgudsteneste kl.11-12
Pizzafest kl.12 Påmelding til pastor.orsta@frikyrkja.no seinast 18.2. Gje beskjed om allergi.
Årsmøtesaker, leik og moro
Vi har mykje å feire:

 • Ernest Chinedu er tilsett som Pastorlærling (20% i 3år)
 • Vi får nye diakonar
 • Vi takkar eldsterådet i Volda for tenesta som setteeldsteråd gjennom 3år

 

Innkalling og saksliste
Årsmøte i Ørsta Frikyrkje 2024

Tid: Søndag 25.februar kl.12-15
Stad: Kyrkjekjellaren, Ørsta Frikyrkje

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Val av referent
 3. Val av (2)signatur protokoll
 4. Godkjenning av dugnadslister
 5. Årsmelding 2023
  Har di gruppe/virkegrein ei årsmelding som skal med?
  Send til pastor.orsta@frikyrkja.no seinast 01.februar
 6. Regnskap 2023
 7. Budsjett 2024
 8. Val av diakonar
 9. Eventuelt

 

Ørsta 24.1.2024


Kjell P. Wiik                                                    Eli Hatlen
Eldsterådet                                                     Pastor

Powered by Cornerstone